Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng ( iHTKK) , và Nộp thuế điện tử

Thông báo V/v nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.3 ,Hướng dẫn cấu hình sử dụng trình duyệt FireFox, Google Chrome, Cách lấy lại lại mật khẩu hệ thống Nộp thuế điện
tử

Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng ( iHTKK) , và Nộp thuế điện tử


TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO

Về việc nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.1.3, ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT) phiên bản 3.1.3

Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng iHTKK phiên bản 3.1.3, ứng dụng NTĐT phiên bản 3.1.3 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và nâng cấp đáp ứng một số yêu cầu khác. Nội dung nâng cấp ứng dụng như sau:

1. Nâng cấp ứng dụng Khai thuế qua mạng(iHTKK):

-       Nâng cấp hệ thống hỗ trợ Người nộp thuế sử dụng dịch vụ Khai thuế qua mạng trên các trình duyệt Web:

+    Trình duyệt Internet Explorer  phiên bản 7,8,9,10,11.

+    Trình duyệt FireFox.

+    Trình duyệt Google Chrome.

Hướng dẫn cấu hình sử dụng trình duyệt  Firefox, Google Chrome

2. Nâng cấp ứng dụng Nộp thuế điện tử (NTĐT):

-       Nâng cấp hệ thống Nộp thuế điện tử hỗ trợ người nộp thuế có thể thực hiện Nộp thuế điện tử bình thường trong trường hợp hệ thống Khai thuế qua mạng tạm dừng hoặc gặp sự cố bằng cách truy cập trực tiếp vào hệ thống theo đường link: http://nopthue.gdt.gov.vn .

-       Bổ sung chức năng lấy lại mật khẩu có xác thực bằng chữ ký điện tử, Người nộp thuế có thể thực hiện lấy lại mật khẩu theo các bước sau:

+    Bước 1: Truy cập vào hệ thống Nộp thuế điện tử: Người nộp thuế truy cập vào hệ thống Nộp thuế điện tử bằng cách chọn Menu “Nộp thuế” trên hệ thống Khai thuế qua mạng hoặc truy cập trực tiếp theo đường link: http://nopthue.gdt.gov.vn .

+    Bước 2: Vào chức năng “Đăng nhập”.

+    Bước 3: Vào chức năng “Lấy lại mật khẩu”.

+    Bước 4: Nhập mật khẩu mới.

+    Bước 5: Đưa chứng thư số đã đăng ký dịch vụ Nộp thuế điện tử, sau đó nhập mã PIN của chứng thư số để xác nhận đổi mật khẩu đăng nhập hệ thống Nộp thuế điện tử.

         Tổng cục Thuế thông báo để Người nộp thuế được biết và thực hiện.
Trân trọng cảm ơn./.

TH: Nhà cung cấp dich vụ hoá đơn điện tử

Share on Google Plus

NHÀ CUNG CUNG CẤP DỊCH VỤ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ - CHỮ KÝ SỐ AZ INVOICE

Chia sẻ cùng bạn

1 nhận xét:

  1. They are sealed in controlled, low-humidity circumstances for safe storage and transportation - ensuring dependable, even extrusion regardless of whether or not they're used at present or after a reasonable shelf life. 3D printing produces engine covers to speed up plane upkeep How a specialized local engineering cvs flip flops company supported a significant airline in the course of the pandemic with jet engine covers made with 3D printed molds. Prusa 3D printers are a number of the} best 3D printers beneath $1,000, with manufacturers like Ultimaker manufacturing a number of the} best prosumer 3D printers for small businesses and prototyping. The Ender 3 range are a number of the} best 3D printers for FDM kits, with Anycubic’s Mono range and Elegoo Mars dominating the low-cost resin market. For easy-to-use software program, Cura ought to have you covered for the slicer, but some 3D printers have more intuitive interfaces than others.

    Trả lờiXóa