Thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai Quyết toán thuế, Báo cáo tài chính

                       Thông báo V/v gia hạn nộp tờ khai Quyết toán thuế, Báo cáo tài chính 

  THÔNG BÁO
Về việc gia hạn nộp tờ khai Quyết toán thuế, Báo cáo tài chính 
qua mạng kỳ kê khai năm 2015


Tháng 03/2016, Người nộp thuế thực hiện khai Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp, Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân, Báo cáo tài chính,...với số lượng hồ sơ khai thuế rất lớn. Để phân tải hệ thống, tạo thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện tốt nghĩa vụ, Tổng cục Thuế thông báo gia hạn thời gian nộp tờ khai thuế qua mạng 03 ngày làm việc (đến hết ngày 04/04/2016) đối với các tờ khai Quyết toán, Báo cáo tài chính kỳ kê khai năm 2015.

        Tổng cục Thuế xin thông báo để Người nộp thuế được biết và thực hiện./.Theo TCT.
Share on Google Plus

NHÀ CUNG CUNG CẤP DỊCH VỤ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ - CHỮ KÝ SỐ AZ INVOICE

Chia sẻ cùng bạn

0 nhận xét:

Đăng nhận xét