Cách ký văn bản bằng chữ ký số cá nhân

Hiện nay cá nhân, lãnh đạo trong nội bộ doanh nghiệp muốn sử dụng ký số trên các văn bản điện tử thay thế cho ký chữ tay trong các nghiệp trong nôi bộ đơn vị hoặc nghiệp vụ giữa các đơn vị với bên ngoài. Để thực hiện điều đó doanh nghiệp nên sử dụng phần mềm ký điện tử và đăng ký chữ ký cá nhân:


I. Chữ ký số cá nhân

Chữ ký số cá nhân là một ID số ( Digital ID) được cấp phát cho một thực thể (cá nhân hay bộ phận) nhằm xác minh, nhận dạng thực thể đó. ID số liên kết xác minh danh tính cá nhân (thường bao gồm Tên, Tên Công Ty, và địa chỉ email của chủ sở hữu,...) với một chứng chỉ bảo mật duy nhất.
Cách ký văn bản bằng chữ ký số cá nhân

Ứng dụng chữ ký số cá nhân
  • . Bảo mật email , mã hóa và ký số email điện tử
  • · Xác định danh tính người dùng khi đăng nhập vào một hệ thống (xác thực).
  • · Ký số các tài liệu Word, PDF hay một tệp liệu.
  • · Giao dịch ngân hàng điện tử .
  • · Đặt phòng đặt vé trực tuyến
  • . Thực hiện các kênh liên lạc trao đổi thông tin bí mật với các thực thể trên mạng như thực hiện kênh liên lạc mật giữa người dùng với webserver.
Cách ký văn bản bằng chữ ký số cá nhân


II. Ký văn bản bằng chữ ký số cá nhân :
A.Cách ký văn bản thông thường : Ký số lên các văn bản thông thường như word, Excel, Pdf...

B. Ký số bằng phần mềm quản lý văn bản điều hành:
Phần mềm quản lý văn bản điều hành tác nghiệp là giải pháp văn phòng điện tử cung cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp một môi trường làm việc cộng tác với hơn nhiều tính năng ứng dụng hữu ích được tích hợp trong cùng một hệ thống trên giao diện website, phục vụ mọi hoạt động trong ứng dụng văn phòng điện tử
Cách ký văn bản bằng chữ ký số cá nhân

-Trường hợp doanh nghiệp chưa có phần mềm quản lý văn bản & điều hành : Chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý Doanh nghiệp phần mềm quản lý văn bản sử dụng chữ ký số cá nhân
- Trường hợp doanh nghiệp đã có phần mềm quản lý văn bản & điều hành:Chúng tôi sẽ tư vấn giải pháp để tích hợp chữ ký số vào ứng dụng phần mềm quản lý của khách hàng.


Share on Google Plus

NHÀ CUNG CUNG CẤP DỊCH VỤ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ - CHỮ KÝ SỐ AZ INVOICE

Chia sẻ cùng bạn

1 nhận xét: